Advies Healing Environment

Een goed ontworpen gebouw heeft een gunstig effect op het welbevinden, functioneren en welzijn van de mensen die het gebouw gaan gebruiken.

studio B adviseert de opdrachtgevers over de manier waarop dat gunstige effect bereikt wordt.

We richten ons voornamelijk op de opdrachtgevers uit de zorgwereld. De effecten van de ruimtelijke factoren zijn van groot belang juist voor de kwetsbare groepen: ouderen en mensen met verstandelijke, lichamelijke of psychische beperkingen. Door de toepassing van de kennis uit Healing Environment en Evidence Based Design worden betere gebouwen ontworpen in termen van de kwaliteit van het leven voor de zorgbehoevende mens en de efficiency van de zorgorganisaties.

Het advies wordt in verschillende vormen aangeboden:

  • workshop
  • rapportage
  • programma van eisen
  • conceptontwerp