Stedenbouw | Ruimtelijke plannen

De wereld van ontwikkelen en herontwikkelen is complex. studio B ondersteunt de initiatiefnemers bij het zetten van de juiste stappen op het juiste moment. We adviseren de opdrachtgevers over de te volgen processen en procedures en verwaardigen we de nodige stukken.

  • studies naar de ruimtelijke en programmatische invulling van de locaties
  • studies naar de ruimtelijke en programmatische transformaties van de bestaande gebouwen
  • verkavelingsstudies
  • masterplan
  • beeldkwaliteitsplan
  • bestemmingsplan