Werkwijze

Elk project is uniek en vraagt om maatwerk. We spelen flexibel en efficiënt in op de uiteenlopende omstandigheden en vragen. studio B kunt u inschakelen voor alle fasen van een project, van de eerste schets tot de oplevering of voor enkele taken.

Kennismaking:

Een project begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U vertelt over uw plannen en wensen, wij over hoe studio B u kunt helpen om het te realiseren. Daarnaast, worden de financiële kaders van het project (het budget), de te volgen procedures en de tijdspad besproken.

Vervolgens, brengt studio B een vrijblijvende offerte met de omschrijving van de stappen die ondernomen moeten worden om de plannen te realiseren en onze werkzaamheden daarin. Als u naar aanleiding van de offerte verdere vragen en opmerkingen heeft, bespreken we de knelpunten.

Ontwerpproces:

Tijdens ontwerpproces maken we verschillende ontwerpvarianten, bespreken we met u zodat we samen tot het optimaal ontwerp komen. Het ontwerp wordt in elke fase getoetst aan uw wensen, het budget, wettelijke kaders en de planning.

Afhankelijk van de vraag en omvang van de opgave wordt het project verdeeld in verschillende fasen. Vanzelfsprekend, voeren we namens u overleg met de gemeente en andere instanties.