Renovatie portiekflat aan de Copernicuslaan, Den Bosch

Renovatie portiekflat aan de Copernicuslaan, Den Bosch

De portiekflat aan de Copernicuslaan werd in 1956 gebouwd in Boschveld, destijds een uitbreidingswijk van Den Bosch. Het grote behoefte aan woonruimte is kenmerkend voor de jaren 50 waarbij snel, doelmatig en functioneel gebouwd moest worden. Dat doel werd mede bereikt door de toepassing van de prefab bouwelementen en de grote mate van repetitie en uniformiteit. Tegenwoordig worden zulke portikflats gezien als een sobere huisvesting met aanzienlijke tekortkomingen omtrent de bouwfysische aspecten van een gebouw. De architectuur is ingetogen maar vertoont onmiskenbare kwaliteiten: een heldere vormgeving, leesbare draagstructuur en een duidelijke gevelritmiek met brede raampartijen.

Een halve eeuw na het ontstaan is in de Boschveld een forse herstructurering gaande. De transformatie speelt zich op het sociale en ruimtelijke vlak af: van de versterking van de sociale structuur, verrijking van het voorzieningenniveau tot de differentiatie van de woningvoorraad. Inmiddels is er een aanzienlijk aantal projecten van hoge ruimtelijke kwaliteit in de wijk al gerealiseerd.

Het contrast tussen de nieuwbouw/gerenoveerde complexen en deze flat werd steeds groter. De tekenen van ver­oudering werden zichtbaar, de energierekening van de huurder was onredelijk hoog. De woningcorporatie Brabant Wonen besloot om deze portikflat te gaan renoveren binnen het niveau van de betaalbare huur. De renovatie is geënt op de verbetering van het wooncomfort van de bewoners en de energetische eigenschappen van het gebouw.

Opdrachtgever: Brabant Wonen
Aannemer: Hendriks Coppelmans ontwikkelende bouwgroep
Architect:  Branka Vuksanovic -(studio B in samenwerking met Juliette Weijs ( WeIJS architectuur & duurzaam bouwen)
Adviseur energie en duurzaamheid: Atriensis
Status project: opgeleverd 2017