Herbestemming klooster St. Nicolaas te Mariaheide

Herbestemming klooster St. Nicolaas te Mariaheide

Het klooster werd in 1912 gebouwd naar ontwerp van de architect J. van Groenendael voor de Zusters Franciscanessen der Onbevlekte Ontvangenis. Eind jaren zeventig is het klooster uitgebreid met een nieuwe vleugel en werd in gebruik genomen als verzorgingshuis voor de bejaarde zusters. In 2004 werd het complex te koop aangeboden aan de Amaliazorg met de wens om het te transformeren tot een verpleeghuis voor ouderenzorg zodat het gebouw, ook in de toekomst, haar maatschappelijke rol blijft vervullen. Amaliazorg heeft de uitdaging opgepakt en een eigentijdse woonzorgcentrum met 6 groepswoningen en 4 aanleunwoningen gerealiseerd – woonzorgcentrum Van Haarenstaete.

De vleugel uit de jaren zeventig is grondig verbouwd en uitgebreid ongeacht de inflexibele bouw die zich moeilijk liet plooien. De Rijksdienst Monumentenzorg stelde eisen betreffende het monumentaal gedeelte van het complex dat in grote mate een bepalende factor was op de positionering en indeling van de ruimten in het interieur.

In de verschijningsvorm is het complex grotendeels intact gebleven. De zichtbare interventie met betrekking tot het exterieur vindt plaats bij de vleugel uit de jaren zeventig. In lijn met de door de Rijksdienst Monumentenzorg gestelde eisen zijn de gevels van de midden- en de linkervleugel onveranderd gebleven. De breedte van de openingen in de gevels van het monument zijn toegepast als matrix voor de uitbreiding. De belijning, de plinthoogte en de hoogte van de goot zetten het ritme en de maatvoering door. Ongeacht of juist dankzij de keuze voor een eigentijdse architectuur in de toepassing van schoonbeton voor de plint, de houten kolommen, de slanke aluminium kozijnen, is de nieuwste uitbreiding in maat en schaal bescheiden en teruggehouden. De uitbreiding doet niets af aan het monumentale gebouw, de vormentaal en het materiaalgebruik benadrukken de esthetische waarden van het oorspronkelijke gebouw.

Opdrachtgever: Amaliazorg, Oirschot
Procesmanagement: van Aarle de Laat BV, Eindhoven
Architect: Branka Vuksanovic (bij VAA)
Constructie: Adviesbureau Tielemans Bouwconstructies bv, Eindhoven
Adviseur installatietechniek:Nelissen Ingenieursbureau, Eindhoven
Aannemer: Bouwbedrijf de Wit Schijndel bv, Schijndel