Jo van Dijkhof, Nuenen

Jo van Dijkhof, Nuenen

Jo van Dijkhof is een multifunctioneel gebouw gesitueerd in een typische jaren 70 woonbuurt

op een grasveld omzoomd door enkele bosschages waarop tot 2005 een school stond. Het gebouw herbergt 84 appartementen waarvan er 70 bestemd zijn voor senioren met een zorgindicatie. Verder een ontmoetingsruimte met brasserie voor bewoners en omwonenden, ruimten voor (para)medische functies en 18 appartementen voor jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dit grootschalige programma is op een speelse manier ingebed in de kleinschalige omgeving.

 

De 70 appartementen zijn ondergebracht in zeven bouwvolumes. Ieder volume is drie bouwlagen hoog met een terugliggende vierde bouwlaag. De afwisseling tussen het bebouwde en onbebouwde zorgt voor de ritmiek die aansluit bij de schaal van de buurt.

In de een bouwlaag hoge plint zijn de ontmoetingsruimten gesitueerd en het WIN huis met 18 appartementen voor jongeren. In het WIN huis wordt de privacy van de bewoners gecombineerd met de behoefte aan informele sociale contacten. De 18 bewoners van het WIN huis beschikken allemaal over een eigen appartement met een woon-, slaap- en badkamer die zijn afgestemd op hun specifieke zorgvraag. De individuele appartementen en de collectieve huiskamers zijn gegroepeerd aan een ‘binnenstraat’. Lichtstraten en dakkoepels brengen een zee aan licht binnen.

opdrachtgever : woningbouwvereniging Helpt Elkander + Woon Initiatief Nuenen ( WIN ) + SVVE De Archipel/De Akkers
architect: Branka Vuksanovic ( bij VAA
interieur: Koen Mulder ( VAA
opgeleverd: 2011
omvang: 13.380 m2
adviseur constructies: Van de Laar, Eindhoven
adviseur W- en E-installaties: K+ adviesgroep, Echt
aannemer : Ban Bouw, Nuenen
fotografie: Jef Klaassens, J. Brouwers